post from @kasdk on 2018-10-28 01:21:53 -0700
Sommertid ophører i EU 🕒 → 🕑 ⌘ http://ikkesommertid.info/ #CET #normaltid