post from @kasdk on 2019-10-26 18:17:40 -0700
Sommertid ophører i EU 🕒 → 🕑 ⌘ http://ikkesommertid.info/ #CET #normaltid