post from @kasdk on 2017-05-13 14:27:23 -0700
Sommertid begynder i EU 🕑 → 🕒 ⌘ http://ikkesommertid.info/ #DST #CEST